Utbildning / Coaching

Det finns inga slut – bara början!

Háledit Consulting
har målsättning att skapa förutsättningar som leder till att se
möjligheter istället för att se hinder…

Kommunikation
Kommunicerar gör vi när vi överför information från en punkt till en annan. Vi kan välja att överföra informationen genom tal, skrift eller tecken. Ofta kommunicerar vi utan att det finns hinder på vägen. Men ibland stöter vi på hinder…

Funderar du ibland på ”Varför tänker inte alla som jag gör… eller sänder jag på fel våglängd?”
Vi är alla olika som individer. Vi har olika erfarenheter och har olika åsikter. En del av oss vill ha snabba resultat och pressa sina gränser… En del av oss vill ha regler, riktlinjer och tid…
Oavsett hur vi är, så har vi alla, en viktig roll i olika processer.

Kommunikationen underlättas om vi har självkännedom och kan kommunicera på  ”rätt” våglängd. Vi kan på så sätt undvika missförstånd och irritation, öka förståelse och samarbete och sist men inte minst, förutsättningen att utvecklas som individ och ha roligt tillsammans med andra människor ökar.

”Man får bemöta människor som de är
och inte som man vill att de ska vara.”

________________________________________

Tala och lyssna…

Att tala och framföra en åsikt är en demokratisk rättighet. Att bli lyssnad på är också en demokratisk rättighet.

Vi har en välfylld verktygslåda med verktyg som vi kan använda. Kroppsspråk, röstläge, tonfall och språk kan vi använda så att åhöraren lyssnar och mitt budskap når ut.

Med kunskap om hur jag ”lyssnar” kan jag forma mitt ”tal”. Det handlar inte enbart om att finna passande ord för det som ska sägas, utan också om att med hjälp av gester, tonfall och pauser göra talet så uttrycksfullt som möjligt. Kommunikation sker alltid på lyssnarens villkor. Det gäller för talaren att skapa kontakt, förståelse, medkänsla och engagemang hos åhörarna.

________________________________________

Gruppen och att vara ledare…
Olika grupper har olika uppgifter. En del grupper ska samarbeta under längre perioder och andra grupper under kortare perioder.
En del grupper består av flera personer och i andra grupper är det färre personer.

Oberoende av gruppernas olikheter så kan grupperna formas så att de blir optimala för just den gruppens ändamål.

En bra ledare får sina medarbetare att inse att
de har större förmåga än de själva tror…

________________________________________

Vad är Härskarteknik…
Enkelt sett skulle härskarteknik kunna beskrivas som ett uttryckssätt man använder när man känner sig hotad om tex en position. Man väljer då att förlöjliga eller osynliggöra en person och på så sätt förminska den personens åsikt och framtoning.

Härskarteknik kan användas av man mot kvinna, kvinna mot man, man mot man och kvinna mot kvinna.

Desto mer du kan om härskartekniker desto mer kan du också motverka användandet av tekniken.

”De som har blivit berusade av ”makt” och dragit fördel av den, om också bara för ett år, kommer aldrig att avstå frivilligt ifrån den.”

________________________________________

Coaching och Feedback… 

I idrottssammanhang används coaching och feedback för att stärka den tävlande mentalt, men också för att ändra färdriktning.

I andra sammanhang kan coaching och feedback användas som ett redskap i diskussionen för att sporra och lotsa till handlingskraft och som gör att man lättare når sina mål.

”Det gäller att ha mod att vara den man är
och inte tappa modet för att man ÄR den man är”

________________________________________

Bollplank och ”verbal sparringpartner” Är du fast i vardagen eller på jobbet???… Har du svårt att få ut ditt budskap och nå fram???…
Vi kan hjälpa dig!

Tillsammans kan vi hitta nya vägar, se saker från ett annat perspektiv och lättare kommunicera ut det du egentligen menar. Du gör detta genom att utgå
från dig själv och acceptera att alla inte tänker precis som du gör. För vi är alla olika och unika individer.

Genom dialog och samtal kan du öka din självbild, potential och kapacitet.

 Segra över svårigheterna!
Det ökar motivationen och du mår bättre.!!!

________________________________________

Bli vän med din dator!
Våra utbildningar vänder sig till dig som vill ha datautbildning enskilt och på en enkel nivå.
Vi ger dig grundverktygen och du använder dem…  

Word, Excel och Powerpoint

En kort genomgång av hur datorn fungerar och hur du effektivare använder Word, Excel och Powerpoint.

Word är ett ordbehandlingsprogram där du t.ex. kan skriver brev.

Excel använder du när du ska göra beräkningar, kalkyler och diagram.

Powerpoint är ett presentationsprogram där du på ett enkelt sätt kan göra en snygg och tydlig presentation eller ett bildspel.

Internet
En kort genomgång av hur datorn fungerar och hur du effektivare kan använda datorn och internet. Vi går igenom olika sökmotorer t.ex. hur du använder datorn istället för telefonkatalogen.

E-post, moderna postgång:
En kort genomgång av hur datorn fungerar och hur du enkelt kan använda e-post till att skicka meddelanden och bilder.

Dina behov, förutsättningar och önskemål avgör hur vi lägger upp utbildningen!

________________________________________

Under de senaste 15 åren har Helena Dådring arbetat med datautbildning, ledarskap och kommunikation. Hon har då främst arbetat med mindre företag och föreningar. Hennes ”historia” startade inom flygvapnet där hon fick upp ögonen för hur viktigt det är att vara trygg i sin roll som ledare och hur viktigt det är att kommunicera på samma våglängd.