Bokföring


Att reflektera hur vi använder tiden, kan vara väl använd tid…

… och kanske kan vi vara dagens bästa ”investering”…

 

Känner ni att ni inte hinner fokusera på verksamheten på grund av alla papper?

Låt i så fall Háledit Consulting bli er externa ekonomiavdelning, så kan ni fokusera på det som är er kärnverksamhet.

Vi ger ert företag trygghet så att ni lugnt kan koppla av och fokusera på er verksamhet.

Det är nödvändigt med en fungerande redovisning och struktur. Därför har vi fyra baspaket; brons, silver, guld och diamant. Innehållet i paketen skräddarsyr vi tillsammans med dig som kund. Som kund får ni den hjälp ni efterfrågar och ni kan välja mellan att lämna bort delar av arbetet eller alltihop.
Vill ni att bokföringen sker i era lokaler eller föredrar ni att lämna bokföringsunderlaget till oss… Vi är öppna för båda lösningarna.

Paketinnehåll kan vara…

  • Kontering av verifikationer
  • Registrering i ett bokföringsprogram
  • Fakturering
  • Hjälp med att lägga upp rutiner
  • Annan administration
  • Rapportering och kontakt med myndigheter (Silver, Guld- och Diamantpaket)
  • Analys av rapporter (Guld- och Diamantpaket)

 Era behov, förutsättningar och önskemål avgör!!! 

Vi har alltid kunden i fokus och ser till att uppfylla de krav som följer med de uppdrag vi hanterar. Vårt samarbete med dig som kund bygger på ömsesidigt förtroende, personliga och bestående relationer.

Vi arbetar med VISMA SPCS, men har även erfarenhet av andra ekonomiprogram.

__________________________________________________