Föreläsningar

Sápmi -Sameland… 

I Sverige finns det två folk…
Samer och svenskar.

Samerna är Sveriges enda urfolk och har funnits här sedan mycket långt tid tillbak.

Kunskapen om Sveriges urfolk varierar. Vi vill därför öka kunskapen och göra detta genom att bland annat berätta och hålla föreläsningar. Nedan kan ni se några av de förläsningar som är aktuella.

Vi skräddarsyr också utbildningar och föreläsningar specifikt efter era önskemål.

Föreläsningstiden är allt ifrån 20 minuter till en heldag. Ni kan kombinera föreläsningarna med smakprover från den samiska matkulturen eller varför inte, med en hel måltid.

Kontakta oss så berättar vi mer.

________________________________________

Aktuella förläsningar:

Kort föredrag om SAMER.

Det du inte visste men borde veta…

Språket, näringarna, kulturen och ett folkvalt parlament.

________________________________________

Att vara SAME och urfolk i Skåne och Sverige – två generationer berättar…

Helena Dådring är född i Gällivare och uppvuxen i ”stan” med närhet till släkten som är renskötare. Idag är hon aktiv inom den samiska politiken och vill förbättra samernas levnadsvillkor.

Majvor Massa Eriksson är född och uppvuxen i en renskötarfamilj med många barn. Idag bor hon i Helsingborg och är bland annat flitigt verksam i Sveriges och världens sydligaste sameförening ”Samer i Syd”.

__________________________

Författaren Majvor Massa Eriksson berättar om sin bok ”Vantar Fáhttsa – Magdalenas första minne”

 

Magdalena växer upp i en renskötarfamilj. Som sjuåring får hon lämna hemmet, sin trygghet och sitt modersmål. Hon blir då tvungen att lära sig ett nytt språk och att bo på ett svenskt skolhem bland främmande människor.

________________________________________

De åtta årstidernas folk – Samerna

Samerna kallas för
”de åtta årstidernas folk”.

Detta kommer av att renskötselåret har åtta årstider. Renskötselåret börjar i maj då vajorna kalvar och naturen är en barnkammare.

Följ med på en spännande resa, med fantastiska bilder genom renskötselåret…

________________________________________

Samisk  kultur och historia – En tidsresa från inlandsis till nutid….

Lämningar visar att när inlandsisen smälte bort, fanns det människor här, som levde i samklang med naturen. Man har hittat lämningar som boplatser och fångstgropar i hela Sápmi.
Det finns mycket att berätta om Sápmi och Samernas land – rövarband kommer, statens skattkista, tvångskristnandet och mycket, mycket mer.

________________________________________

Samisk matkultur 

Samisk matkultur är en viktig ingrediens för oss samer. Mycket av den samiska kulturen förs vidare som ”tyst” kunskap. Så också tillvaratagandet av råvaror och hur dessa tillagas.

Renen är en grundpelare i det samiska samhället och i det samiska köket. Den traditionella matkulturen skiljer sig också om man är fjällsame eller skogssame.

Så, vad är det då som serveras på det samiska matbordet…

I föreläsningen ingår smakprover!

________________________________________

Mänskliga rättigheter

Sametingets ordförande, Stefan Mikaelsson, förläser om Mänskliga rättigheter för urfolk i Sápmi och världen.

Samerna, som ett folk i fyra länder, har bebott och brukat avsevärda arealer redan före nationalstaternas bildande. Men allt eftersom riksgränserna etablerades blev samernas möjligheter att nyttja sina marker och vatten reducerade.

Föredraget kan även hållas på engelska.

________________________________________

Samiska språket – ett språk i norden

Föredraget är gjort för grundskolans årskurs 7-9, där nordiska språk ingår. Men självklart kan det även
framföras i andra sammanhang.

Sedan år 2000 är samiskan officiellt minoritetsspråk i Sverige.

Samerna har ett eget språk – Samiska. Språket tillhör den finsk-ugriska språkfamiljen.

Samiskan kan man dela in i tre ”språk”, ibland kallat huvuddialekter. Under dessa finns sedan ett flertal olika dialekter eller varieteter. I Sverige pratas bland annat Nordsamiska, Lulesamiska, Sydsamiska och Umesamiska. Att det finns olika dialekter tror man beror på att samerna var ett vandrande folk som följde sina renar.

________________________________________

 

Hos oss får du alltid ett positivt och personligt bemötande.

• • Háledit Consulting © 2012 • •

Spången 370, S-264 53 Ljungbyhed

Bankgiro: 658-5863 • • Org.nr: 559016-9891 • • Godkänd för F-skatt

www.haledit.se